„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Unowocześnienie procesów produkcyjnych,
poprawa jakości produkowanych makaronów i wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i dochodu firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz zatrudnienie pracownika współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność wdrażaną przez LGD

„Razem na wyżyny”